sehiyye.info

FLORENSE CLİNİK

FLORENSE CLİNİK
ELEKTROKARDİOQRAMMA
GINEKOLOGIYA
OZONOTERAPİYA
QAN ANALİZLƏRİ VƏ ÜMUMİ ANALİZLƏR.
UZI
ZƏLİ İLƏ MÜALİCƏ,
FİZİOTERAPİYA,REABİLİTASİYA,
STOMATOLOGİYA,
REVMATOLOGİYA,
NEVROLOGİYA,
KARDİOLOQGİYA,
PSİXOLOQ,
DİETOLOGİYA,
QASTROENTEROLOGİYA,
TRAVMATOLOGİYA,
ENDOKRİNOLOGİYA VƏ S.XİDMƏTLƏRİ İLƏ MƏŞĞULDUR.
Ünvan:Bakı,
Heydər Hüseynov 1A
Баку AZ1000
050 254 38 42
(012) 505 69 41
(012)505 69 42

FLORENSE CLİNİK

FLORENSE CLİNİK
FLORENSE CLİNİK
FLORENSE CLİNİK
FLORENSE CLİNİKFLORENSE CLİNİK
FLORENSE CLİNİKREKLAM