sehiyye.info

Dini mərasimlərdə yarpaqları öpülən, iflici sağaldan - "Cadugər süpürgə"

Dini mərasimlərdə yarpaqları öpülən, iflici sağaldan - "Cadugər süpürgə"
Bir çox xalqlar bağamburcu "quş kleyi" adlandırırlar. Quşlar bu bitkinin mərcan kimi parıldayan ağ rəngli şar formalı meyvələrini qış dövründə «rahat hulqum» kimi yeyirlər. Meyvəni yeyib qurtardıqdan sonra dimdiklərini ağacın budaqlarına sürtüb təmizləyən zaman toxumlan budaqlara yapışıb qalır və şərait yaranan kimi cücərib kollarını əmələ gətirirlər. Bəzi xalqlar bunu "cadugər süpürgə" də adlandırırlar.

Bağamburcun meyvəsi yeməli deyil. Bitkinin yarpaq və budaqları güclü müalicəvi təsirə malikdir. Son vaxtlar tibb mütəxəssisləri bağamburcun müalicəvi xüsusiyyətlərini tədqiq edərək belə nəticəyə gəliblər ki, bitkidən hazırlanan preparatların köməyi ilə qankəsici, ağrıkəsici, soyuqdəymədə, qıcolmada, hipertoniya, podaqra,. epilepsiya və müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə edilir.


Dini mərasimlərdə ingilislər həmişəyaşılın budaqlarından, eləcə də yarpaqlarında öpər ondan özlərinə xoşbəxtlik diləyərmişlər. Cənubi Fransada təzə ilin birinci günlərində uşaqlar əllərində həmişəyaşılın çubuqlarını tutub ev-ev gəzərək dost-tanışlarını təbrik edirlər, Bağamburc yerlə göy arasında əlaqə yaratdığına görə bənzəri olmayan bu bitki sanki Allah tərəfindən Avropa xalqlarına hədiyyə göndərilmişdir.

Müalicə məqsədləri üçün ancaq bitkinin mart-aprel, payız vaxtlarında isə sentyabr-oktyabr aylarında, nadir halda işə dekabr ayında toplanan cavan budaq və yarpaqlanndan istifadə edilir. Sonrakı aylarda həmişəcavan bitkisi öz müaslicəvi təsirini itirir. Toplanmış xammäh tez bir zamanda xırda hissələrə salıb havası daimi dəyişilən, mehvuran, kölgəli yerlərdə sərib qurutmar məsləhət görülür. Qurudulmuş Xammal nəmliyi sevmədiyinə görə tund şüşə bankalarda, çini qablarda və eləcə də taxtadan düzəldilmiş qablarda, ağızları möhkəm kip bağlanmış karton qutularda,, taxta yeşiklərdə saxlamaq məsləhətdir. Xammalın qalma müddəti bir ildir.

Bağamburc bakterisid, soyuqdəymədə, ağrıkəsici, qankəsici, yarasağaldıcı, sakitləşdirici, büzüşdürücü, işlədici, sidikqovucu, südqovucu, skleroz əleyhinə, orqanizmi möhkəmləndirici təsirə malik, təzyiqin aşağı salınmasında, maddələr mübadiləsinin nizama salınmasında, damarların genişləndirilməsində, ürək fəaliyyətinin nizama salınmasında, xərçəng şişlərinin sorulub aradan qaldınlmasmda mühüm rol oynayır. Dərman bitkilərinin bilicisi olan məşhur xalq təbabətçisi — Mariya Trebenin həmişəcavandan hazırlanmış bir neçə müalicə preparatlan ilə oxuculan tanış etmək istərdik. Urək-damar xəstəliklərində. Bunun üçün həmişəcavanın cavan budaq və yarpaqlanndan götürüb soyuq suda dəmləyin və gündə 3 fincan yeməyə 20-30 dəqiqə qalmış qurtum-qurtum qəbul edin. Heç bir gün keçməmiş ürəyinizin ağrısı çəkiləcək o həmişəki kimi normal vəziyyətdə işləyəcək.

İflicin müalicasinda. Həmişəcavandan hazırlanmış soyuq çaydan bir həftə gündə 3 fincan’ 2-ci həftə gündə 2 fmcan, 3-cü həftədə isə gündə 1 fincan içmək məsləhət görülür. Həyacanlanma, qorxu, təngnəfəslik, klimakteriya, ürək döyüntüləri, taxikardiya zamanı. Həmişəcavanm çay və dəmləmələrindən illərlə qəbul elmək məsləhətdir. Bu zaman canınızda olan bütün narahatlıqlar get-gedə aradan götürüləcək, qadınlar klimaksdan canlarını qurtaracaq, özlərini rahat hiss edəcəklər.

Bitkinin təzə şirəsi qadınlarda baş verən sonsuzluğu aradan qaldırır, kəskin aybaşı qanaxmalarını dayandırır. Burun qanaxmalarında damcısından istifadə edilir.//sağlamolunREKLAM